[1]
Çiçekdağı, M., Korkmaz Orhan, B. ve Özdemir Akgül, S. 2022. Destinasyon Pazarlamasında Bir Tanıtım Aracı Olan Web Sitelerin Analizi: Türkiye Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 1 (Mar. 2022), 865–883. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1415.