[1]
Ünlü Aslan, M., Yayla, E.N. ve Ünüvar Ünlüoğlu, D. 2022. Z Kuşağı Bağlamında Girişimcilik Tutumu ve Sınırsız Kariyer Yöneliminin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 1 (Mar. 2022), 919–930. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1418.