[1]
Yiğit, B. 2022. Örgütsel Çift Yönlülük: Teknopark Çalışanları Üzerinde Bir Çalışma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 2 (Haz. 2022), 1164–1174. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1433.