[1]
Özkan, Özgür 2022. Sermaye Piyasası Enflasyon Teorisinin Analizi: Bankacılık Sektörü Üzerinden Türkiye Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 2 (Haz. 2022), 1201–1212. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1436.