[1]
İrge, N.T. 2022. Çevresel Duyarlılığın Çalışanların Yeşil Örgütsel Davranışlarına Etkisinde Kişilik Özelliklerinin aracı Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 2 (Haz. 2022), 1293–1315. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1442.