[1]
Şener, M., Yıldıran, C. ve Fidan, Y. 2022. Pozitif Psikolojik Sermaye ile Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 3 (Eyl. 2022), 1711–1729. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1466.