[1]
Başçı, A.Z. ve Geçikli, F. 2022. İletişim İklimi ile Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 3 (Eyl. 2022), 1920–1936. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1480.