[1]
Varışlı, N. 2022. Dönüşümcü Liderlik Uygulamalarının, Çalışanların Performansına Etkilerine Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 3 (Eyl. 2022), 2030–2049. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1487.