[1]
Dede, A. 2022. Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel Özeliklerinin Entegre Raporlama ile İlgili Farkındalık Düzeylerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 3 (Eyl. 2022), 2050–2060. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1488.