[1]
Çapa, S. ve Karakuş, G. 2022. Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Sistemi Kritik Başarı Faktörlerinin İşletme Esnekliği Bağlamında Tedarik Zinciri Performansına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 3 (Eyl. 2022), 2095–2116. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1491.