[1]
Yılmaz, Y. ve Menteş, N. 2022. BIST Turizm Endeksi ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 3 (Eyl. 2022), 2448–2457. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1512.