[1]
Gençer, K. ve Keşkekçi, D. 2022. Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Şikâyetlerin Değerlendirilmesi: İstanbul’da Yer Alan Uzak Doğu Restoranları Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 3 (Eyl. 2022), 2470–2481. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1514.