[1]
Kanten, P., Pazarcık, Y., Durmaz, M.G. ve Arda, B. 2022. İşyerinde Sosyal Cesaretin Prososyal Ses Çıkarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Proaktif Kişiliğin Aracılık Rolünün Belirlenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 4 (Ara. 2022), 2867–2877. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1538.