[1]
Şen Demirci, T. ve Marşap, A. 2022. Algılanan Kurumsal İtibarın Örgütsel Çekicilik, Örgütsel Özdeşleşme ve Duygusal Emek Üzerine Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 4 (Ara. 2022), 3123–3147. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1553.