[1]
Çağlar Çetinkaya, N. 2022. Çevrimiçi Alışveriş Sitelerine Yapılan Online Şikayetlerin İçerik Analizi ile İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 4 (Ara. 2022), 3293–3305. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1563.