[1]
Demirtaş, C., Soyu Yıldırım, E. ve Tuğlu Dur, D. 2023. Do Oil Prices Have an Effects on Food Prices? Fresh Evidences from Türkiye. İşletme Araştırmaları Dergisi. 15, 1 (Mar. 2023), 79–91. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1574.