[1]
Tekin, B. ve Baş, M. 2023. Lokasyon Bazlı Reklamların Tüketici Tutumları ve Satınalma Niyetleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 15, 1 (Mar. 2023), 215–230. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1582.