[1]
Elibol, F. 2023. Bakımevlerinde İçsel Pazarlamanın Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisi: Özel Engelli Bakım Merkezleri Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi. 15, 1 (Mar. 2023), 231–242. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1583.