[1]
Ayça, B. 2023. Psikolojik İyi Olma Durumu ile İş Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Güven ve Uygulama Adaletinin Düzenleyici Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 15, 1 (Mar. 2023), 300–316. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1588.