[1]
Kansoy, S.U. ve Nalbantoğlu, C.B. 2023. Duygusal Dayanıklılık Algısının Ölçülmesi: Havacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi. 15, 1 (Mar. 2023), 317–331. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1589.