[1]
Deligöz, K. ve Kömeç, M. 2023. İntikam Arzusu ve Faydacı Tüketimin Affetme Davranışı Üzerindeki Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 15, 1 (Mar. 2023), 420–436. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1595.