[1]
Özer, H. ve Yarbaşı, İkram Y. 2023. Tahıl Emtia Fiyat Oynaklığının Markov Değişim Asimetrik Garch Modelleriyle İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 15, 1 (Mar. 2023), 500–513. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1600.