[1]
Türk, M. 2023. Covid 19 Pandemisi Sürecinde İşletmelerin Sürdürülebilirlik Performansı: Bist Sürdürülebilirlik Endeksindeki Çimento Üretim İşletmelerinin Sürdürülebilir Katma Değer Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 15, 1 (Mar. 2023), 659–670. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1610.