[1]
Saracel, N., Bilgiç, E., Topal, F., Tezer Kozak, G., Kütükcü, H. ve Madi, N. 2023. Yöneticilerin Bakış Açısı ile Z Kuşağı Çalışanların Liderlik Beklentileri. İşletme Araştırmaları Dergisi. 15, 2 (Tem. 2023), 970–987. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1630.