[1]
Çetin, B. ve Yalçın, A. 2023. Pazarlama Stratejilerinin Yenilik Yönelimine Etkisinde İhracata Engel Unsurların Aracılık Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 15, 2 (Tem. 2023), 1206–1222. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1645.