[1]
Aydoğdu, H. ve Sağtaş, S. 2023. Mobil Yemek Servis Uygulamalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Tüketici Satın Alma Niyetine Etkisi: Marka İtibarının Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi. 15, 3 (Eki. 2023), 2195–2212. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1705.