[1]
Savsar, C. 2023. Muhasebe Meslek Mensuplarında Mesleki Tükenmişlik Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma: Çorum İli Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi. 15, 3 (Eki. 2023), 2371–2385. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1718.