[1]
Çıkmaz, E. 2024. Kadın Girişimcilerin Başarılarına Etki Eden Motivasyon Faktörleri: Gaziantep İlinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi. 16, 1 (Mar. 2024), 358–367. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1795.