[1]
Bayazıt, A. ve Gürbüzer, G.B. 2024. Dinamik Yetenekler Yaklaşımına Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz. İşletme Araştırmaları Dergisi. 16, 1 (Mar. 2024), 368–380. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1796.