[1]
Türe, H., Gökten, S. ve Başer, F. 2021. Politik Risk ve Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesinde Kapsamlı Bir Yaklaşım. İşletme Araştırmaları Dergisi. 8, 4 (Haz. 2021), 187–201.