[1]
Üzüm, B. ve Uçkun, S. 2021. Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi. 10, 2 (Haz. 2021), 254–275.