[1]
İrge, N.T. ve Karaduman, İlkay 2021. X ve Y Kuşaklarında Gönüllü Sadelik Algısının Tüketici Karar Tarzlarına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 10, 3 (Haz. 2021), 120–143.