(1)
Tuncer, M.; Yeşiltaş, M. Çalışma Yaşam Kalitesinin Otel İşletmesi Çalışanları Üzerindeki Etkileri. ISARDER 2021, 5, 57-78.