(1)
Güllük, F.; İrge, N. T. Kurumsal İtibar Ve Algılanan Riskin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi: Elektronik Ticaret Perakende Sektöründe Bir Uygulama. ISARDER 2021, 12, 531-545.