(1)
Özgüner, Z. Dış Kaynak Kullanımı Kapsamında Entegre Entropi-TOPSIS Yöntemleri Ile Tedarikçi Seçimi Probleminin Çözümlenmesi. ISARDER 2021, 12, 1109-1120.