(1)
Türk, A. Çalışanların Demografik Farklılığı İle Değişime Karşı Tutum Algılamalarının Örgütsel Analizi: Havacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. ISARDER 2021, 12, 1256-1266.