(1)
Özdemir, O.; Özdemir, K. Oyunlaştırma Uygulamalarının Marka Etkileşimi Ve Marka Sadakati Üzerine Etkisi: Bursa İli Üzerine Bir Araştırma. ISARDER 2021, 12, 1712-1721.