(1)
Marangoz, M.; Erboy, N. Bütünleşik Kanal Deneyimini Etkileyen Faktörlerin AHP Yöntemi Ile Belirlenmesi: Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Çalışma. ISARDER 2021, 12, 1801-1819.