(1)
Kendir, H. Otel İşletmesi Çalışanlarında İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Görev Yapılan Departmanın Moderatör Rolü. ISARDER 2021, 12, 3421-3432.