(1)
Oral, C.; Geçdoğan, S. Kurumsal Sürdürülebilirlik Ölçümü İçin AHP Ve TOPSIS Yöntemlerinin Kullanılması: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. ISARDER 2021, 12, 4166-4183.