(1)
Kurt, Y.; Nazik, M. H.; Işın, A. Otel İşletmelerinde Gıda İsrafına Yönelik Davranışların İşletme Karlılığına Etkisi: Eskişehir Örneği. ISARDER 2021, 12, 4365-4379.