(1)
Bayar, M. Bir Örgüt İkliminde Uygulanan Tarafsız Yönetim Anlayışının, Çalışanların Motivasyonuna Etkilerinin Analizi. ISARDER 2021, 12, 4429-4448.