(1)
Akdeniz, Şahin; Turan, İlkay. Davranışsal Finans Eğilimlerinin Risk Alma Düzeyine Etkisi. ISARDER 2021, 13, 1016-1032.