(1)
Öztürk, N.; Çankaya, M. Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Dönüştürücü Liderliğin Aracılık Rolü. ISARDER 2021, 13, 1082-1092.