(1)
Oğan, E.; Cinel, M. O. Stratejik Yönetim Perspektifinden Örgüt DNA’sının Yönetişime Etkisi. ISARDER 2021, 13, 1322-1340.