(1)
Üzüm, B.; Şenol, L. Covid 19 Pandemisi Gölgesinde Demografik Değişkenler Ve Kariyerizm İlişkisi. ISARDER 2021, 13, 1341-1349.