(1)
Çelebi Gürsoy, G.; Yıldız, M. S. Bir Tekstil İşletmesinde Yalın Altı Sigma İle Süreç İyileştirmeye Yönelik Bir Örnek Olay Çalışması. ISARDER 2021, 13, 1553-1573.