(1)
Temizkan, V.; Yılmaz, K. Demir-Çelik Sektörü Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi: Kardemir Örneği. ISARDER 2021, 13, 1538-1552.