(1)
Orçanlı, K. Daha Fazla Güç Talebi Ölçeği’nin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. ISARDER 2021, 13, 1426-1437.