(1)
Bozpolat, C.; Çopur, F. Banka Müşterilerinin E-Şikâyetlerini Şikâyet Forum Sitesi Üzerinden Analiz Etme. ISARDER 2021, 13, 2056-2071.